Om Abeloc

1989 startade Kenny Carlsson företaget med tidigare anställning och erfarenhet som grund.

Vad är Abeloc

Om Abeloc

1989 startade Kenny Carlsson företaget med tidigare anställning och erfarenhet inom bygg som grund. Företaget har tidigare arbetat med byggnation och projektledning. Sedan 2008 inriktas verksamheten på att erbjuda tjänster som byggkonsult. Kenny arbetar nu som kontrollansvarig enligt PBL, Plan och bygglagen och som Entreprenadbesiktningsman.
Kenny är certifierad via RISE.