Kontrollansvarig

På Er som byggherre ställs krav i Plan- och bygglagen, PBL, om att en Kontrollansvarig engageras i byggprojektet.

Vad innebär kontrollansvarig

Kontrollansvarig-uppdrag

På Er som byggherre ställs krav i Plan- och bygglagen, PBL, om att en Kontrollansansvarig engageras i byggprojektet. Vi på Abeloc har lång erfarenhet från byggbranschen och erbjuder uppdrag som kontrollansansvarig. Som kontrollansvarig hjälper vi byggherren, att bland annat se till att alla kontroller utförs som är nödvändiga för att bygglagstiftningens krav uppfylls. För att säkerställa att detta efterföljs utför Abeloc ett antal byggplatsbesök.

 

Exempel på byggplatsbesök/ handlingar som ingår i vårt engagemang är följande:

  • Upprättande av förslag till kontrollplan
  • Närvara vid tekniskt samråd med kommunen
  • Byggplatsbesök grundbotten
  • Byggplatsbesök stommontering
  • Byggplatsbesök invändiga VA ledningar före inbyggnad.
  • Byggplatsbesök slutsyn inklusive kontroll av samhälls- och bygglovskrav.
  • Närvara vid slutsamråd med kommunen
  • Ansöka om slutbesked då punkter i kontrollplanen, startbeskedet samt protokoll från det tekniska samrådet verifierats av respektive ansvarig enligt kontrollplanen.