KA-uppdrag

På Er som byggherre ställs krav i Plan- och bygglagen, PBL, om att en Kvalitetsansvarig engageras i byggprojektet. Vi på Abeloc har lång erfarenhet från byggbranschen och erbjuder kvalificerade uppdrag som kvalitetsansvarig. Som kvalitetsansvarig hjälper vi byggherren, Er, att bland annat  tillse att alla kontroller utförs som är nödvändiga för att bygglagstiftningens krav uppfylls. För att säkerställa att detta efterföljs utför Abeloc ett antal besiktningar. Detta ger också Er som beställare en trygghet i att vitala delar av ditt byggprojekt utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Exempel på besiktningar som ingår i vårt engagemang är följande:

 • Besiktning av grundbotten.
 • Besiktning av dräneringsledningar före återfyllning.
 • Stombesiktning.
 • Besiktning av invändiga VA ledningar före inbyggnad.
 • Slutsyn inklusive kontroll av samhälls- och bygglovskrav.

Utöver besiktningar upprättar vi kontrollplan, granskar egenkontrollistor. Deltar vid samrådsmötet och sammanställer nödvändiga handlingar för utställandet av slutbevis.

Våra uppdrag erbjuds till fast pris med 30 dagars betalningsvillkor. Välkommen att kontakta oss för en individuellt anpassad offert.

Abeloc
Abeloc

Historik

2008 startades Abeloc AB av Kenny Carlsson och riktar in sig på byggkonsult. Kenny arbetar nu som kvalitetsansvarig och besiktningsman inom bygg och är utbildad via SBR, Ega och Novo utbildningar.

 • 1985 - Snickare på Diös äldreboende i Södertälje
 • 1986-87 - Snickare på Tälje byggnads numera Järntorget varierande mindre projekt
 • 1987-88 - Snickare på Kullenberg byggnation av polhemsgymnasiet på Kungsholmen
 • 1988-89 - Snickare på JM Bygg Hotell Hasselbacken på Djurgården
 • 1989 - Ken bygg (egen firma) byggnation av villor Ahus , Brahus
 • Inhyrd som arbetsledare med egen personal åt Åke Tungel byggare AB
 • Kenny Carlsson bygg AB , samma bolag som ombildades till aktiebolag
 • Byggnation av Sävsjöträhus, poolanläggningar, Södra djursjukhuset samt Åke tungel byggare
 • 2004-08 - Trivselhus anställd som byggtekniker På Södertäljekontoret
 • Upphandling av entreprenörer/kontrakt, närvaro från projektstart till slutbesiktning.
 • 2008 - SVEAB, Ittur koncernen, övertagande och utredning av projekt Lövbrunna i Täbyområde med 30 villor
 • Avslutade anställningen på Trivselhus i slutet på 2008

Abeloc
Abeloc